Kalite Politikamız

_

Amacımız: Kuruluşumuzda müşteri odaklılık ve paydaş memnuniyetini sağlamaktır.

Amacımız için yaptıklarımız;

– Tüm çalışanlarımıza liderlik nitelikleri kazandırarak, sürekli eğitim yaklaşımımız ile nitelikli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmak,
– Kalite ve verimlilik ilkesini ön planda tutarak, ekip ruhuyla, tüm çalışanlarımızın süreçlere katılımını sağlayarak, planlı ve sistematik çalışmak,
– Sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ileri teknolojiyi takip etmek, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına ağırlık vermek,
– Yaklaşımlarımız, verilere dayalı karar vermek, kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak, sürekli iyileştirme ve farklılaşma odaklı olmak,
– Ürün-hizmet çalışmalarımızı, yasalara ve çevreye saygılı sürdürmek,
– Kalite politikamız tüm çalışanlarımızın hedeflerimizi benimsemesini sağlamaktır.

Hakkimizda-07
Hakkimizda-08

Satış-Pazarlama

_

Amacımız: Müşteri gereksinim ve beklentilerini aşarak karşılamak için, müşteriler ile ilişkileri en doğru şekilde yönetmek.

Amacımız için yaptıklarımız;

– Pazardaki fiyatları takip ederek hedef karlılığa ulaştırabilecek ve satın alınabilecek fiyatlandırmaları yapmak,
– Müşterilerle etkin iletişim kurmak,
– Müşteri ilişkilerinde objektif ve tutarlı davranmak,
– Müşteri gereksinim ve beklentilerini doğru anlamak,
– Müşteri öneri ve şikayetlerini yönetmek,
– Müşteri memnuniyetini öğrenmek ve memnuniyeti arttırmak için, Müşteri Memnuniyet Anketi (MMA) yapmaktır.

Çevre Politikamız

_

Amacımız: Her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almaktır.

Amacımız için yaptıklarımız;

– Yerine getirdiğimiz üretim ve hizmetler sırasında çevreye etkilerimizi tespit ederek, varsa olumsuz etkileri en aza indirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
– Enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,
– Oluşan atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini uygun tekniklerle en aza indirmek,
– Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmek,
– Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir.

Hakkimizda-09