KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI

Mertaş İnşaat olarak, sizleri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) kapsamında, kişisel verilerin alınması, kullanılması, saklanması ve haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Mertaş İnşaat, kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi, güvenlik, iş güvenliği, teknik destek sağlanması, duyuru, etkinlik ve bilgilendirmelerinden haberdar etmek, istatiksel bilgilerin değerlendirilmesi, yasal gerekliliklere ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla gibi sebeplerle işlemekte, kullanmakta ve korumaktadır. Mertaş İnşaat, elinde bulunan kişisel verileri, yine bu sebeplerle mevzuatta belirtilen şartların sağlanması şartıyla üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve saklanmasının hukuki sebebi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarıdır.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Mertaş İnşaat tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

– Kimlik ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta gibi),
– Satış kanallarında alınan bilgiler,
– Kişinin ürün ve hizmet kullanımına ilişkin bilgiler
– Kişinin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Mertaş İnşaat, kişisel verileri muhasebe, pazarlama, satış, ürün geliştirme, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, şirket politikalarının belirlenmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, istatiksel bilgilerin değerlendirilmesi gibi sebeplerle işlemektedir.

Mertaş İnşaat, elinde bulunan kişisel verileri, yine bu amaçlarla mevzuatta belirtilen şartların sağlanması şartıyla üçüncü kişilere veya yurtdışındaki kaynaklara aktarabilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Yöntemi

Kişisel veriler genel merkez, bayiler, doğruda veya dolaylı iştiraklerimiz, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Mertaş İnşaat, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için azami dikkat ve çabayı göstermekte, bu verilerin güvenliği için gerekli teknik tedbirleri almakta ve titizlikle uygulamaktadır. Ayrıca personel, veri güvenliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitimden geçirilerek, denetlenmektedir.